Във връзка с Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по схема “BG-RRP-4.023-ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I” по Плана за възстановяване и устойчивост, кмета на Община Рудозем кани всички заинтересовани страни /домоуправители и председатели на етажна собственост/ на информационна среща в сградата на Общинска администрация, етаж 3, заседателна зала на ОбС от 15:00 ч. на 01.11.2022 г.

Началникът на отдел “Планиране и разработване на проекти” г-н Сава Гърбелов разясни, че възможността се отнася за всички сгради, строени преди 1999 г. Жителите, които желаят да кандидатстват трябва да си наемат фирма, да направят необходимото енергийно обследване, да издадат технически паспорт на сградата и да съберат всички нужни документи, които ще бъдат изяснени на срещата във вторник, за тяхна сметка. До март 2023 г. документите се предават в Общината, която продължава процедурата. За да кандидатстват, също така трябва поне 67% от живущите в сградата да са дали своето съгласие. Ако кандидатите бъдат одобрени, разходите им ще бъдат възстановени, което означава, че санирането ще бъде 100% безвъзмездно поето от държавата. На по-късен етап ще има и второ класиране, но там ще бъдат поети 80% от стойността. Едва догодина ще стане ясно кои сгради са одобрени за безплатно саниране. Самото саниране ще започне не по-рано от началото на 2024 г.

Всички детайли и цялата нужна информация предстои да се разясни на информационната среща във вторник.