След дълго чакане в гр. Рудозем започна реализацията на проекта за изграждането на нов Център за спешна медицинска помощ.
Още преди 4 години Община Рудозем учредява правото на строеж в полза на Министерството на здравеопазването на обекта, на който в рамките на 3 месеца се очаква да бъде изградена изцяло нова сграда, чието оборудване е доставено преди повече от 2 години.
Новият център за спешна медицинска помощ в гр. Рудозем ще бъде на леснодостъпно място за нуждите на населението.