Вчера в Спортната зала в град Рудозем се проведоха забавни игри, организирани от местите народни читалища.

ЗАБАВНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА

Организатори: НЧ “Развитие – 2008” с. Борие и НЧ “Напредък – 2006” с.Войкова лъка

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИГРИ

Организатори: НЧ “Кичика -2005” с. Сопотот

ИГРИ ОТ “ЗАБРАВЕНО ДЕТСТВО”

Организатор: НЧ “Родопчанка – 2008” с.Рибница