Как премина 2022 година за Общината?

2022 беше една никак не лека година. Това беше година, в която инфлацията и рязкото нарастване на цената на живота удариха много сериозно и по общинските бюджети, защото драстично се увеличиха разходите за електроенергия, за горива за отопление, природна газ, дизелово гориво, драстично се увеличиха разходите за храна в детските градини и това неимоверно ни изправи пред едни много сериозни предизвикателства. В същото време не беше адекватно увеличението на средствата от централния бюджет под формата на общо изравнителни субсидии към общините, защото средният процент беше 15, но ние получихме 6%, за разлика от други общини в областта, които са получили 24%. Да, средно аритметично е 15. Общо изравнителната субсидия беше увеличена неравномерно, не с еднакъв процент за всички общини, а по една много сложна и странна формула на Министерството на финансите, което доведе до тотална несправедливост при разпределение на това увеличение. Формулата е част от Закона за държавния бюджет. Съответно, както бяхме много обнадеждени, че едни 15% увеличение ще покрият отчасти увеличените разходи, изведнъж се оказа, че в Рудозем получихме 6% и в случая не покрихме нищо. Изключително трудна година! В същото време е доста успешна по отношение на реализиране на заложени приоритети отстрана на Общинския съвет и Общинското ръководство, както по отношение на уличната мрежа, така и по отношение на подобряване на водопроводните системи. Считам, че това беше поредната успешна година, защото успяхме да превърнем централната част на Рудозем в едно много приветливо и красиво място. Остават съвсем малко усилия при бившия пазар и пешеходната част на моста над р. Елховска, които след Нова година ще бъдат завършени. Мисля, че с това вече централната част на града наистина придобива един приветлив европейски вид, така че туристите, които посещават общината да остават с добри впечатления, да искат да се връщат. По отношение на подобряването на инфраструктурата, нашата гордост е, разбира се, проектът, с който финансирахме шест обекта през платформата на фонд ФЛАГ. Първоначално беше много остро критикуван от опозицията, но в последствие се оказа едно много далновидно решение, защото изпреварихме инфлационните процеси при строителството и построихме с около 40% по-евтино всичко това, което виждаме днес – парка пред болницата, новия детски център, междублоковите пространства на ул. „Кап. Петко войвода” и ул. „Васил Левски”, проектът за довеждащия водопровод за минералната вода, който в момента финализираме. В следващите една – две седмици очакваме да бъдем захранени с ел.енергия директно от ЕВН. Помпите са в готовност. Общинския съвет ще трябва да приеме Наредба за реда и начина на предоставяне на този воден ресурс. И съответно ние да започнем да даваме концесии и да започнем да получаваме приходи от това. Също така очаквам, че това ще доведе и още много посетители в болницата за рехабилитация. И тъй като тази вътрешна водопроводна мрежа достигна до всички съществуващи хотели и всички места, определени за такива видове строителни дейности, се надявам, че това ще повиши категорията на хотелските бази (много малко усилие се изисква от хотелиерите) и ще повиши туристооборота. Виждаме вече, че българинът доста търси балнеологочни и спа процедури. Това вече е нов отрасъл, на който сме поставили основата на развитие.

Въпреки многото трудности и противоречия успяхме да се преборим да осигурим финансиране и да изпълним един от най-важните проекти за гр. Рудозем – това е довеждащия водопровод от Елховец до Рудозем, който попада и в обхвата на изключително лошия, като експлоатационно състояние, път Рудозем-Пловдивци. След няколко дни ще започне да захранва водоемите в гр. Рудозем. Още в първите дни след празниците ще потече водата за Рудозем по новия водопровод. Паралелно с това, осигурихме и възможност да бъде подменена около половината вътрешна водопроводна мрежа в с. Елховец, особено частта, която попада на републиканския път, така че да освободим терена на АПИ да асфалтират пътя.

Виждаме, че от с. Пловдивци вече се полага асфалт. Какво развитие на очакваме?

Да, дейностите започнаха, въпреки всички трудности и перипетии. След като изпратихме официално писмо на АПИ, че сме приключили строителните дейности в обхвата на пътя и изпратихме резултатите от лабораторните изпитвания на уплътняването на каналите, те предприеха съответните действия. Миналия ден имаше асфалтиране в участъка между Елховец и Пловдивци. Вчера продължи с обрушване на скатове, разширяване на габарит, подготовка за монтаж на защитни мрежи, зачистване на банкети, почистване за асфалта от кал, наноси и така насетне. Асфалтирането ще продължи след 3-ти януари, когато има създаден фронт за това. При добро време се очаква в рамките на кратък период (2-3 седмици) да бъдат направени дейностите по рециклиране на настилката в участъците извън населените места и полагане на първия пласт биндер. Виждаме, че прогнозата до 15-ти януари е като днешния ден, топло, приятно време, и подходящо за полагане на асфалтови настилки. Аз се надявам, че тази зима всичко ще бъде наред и хората ще могат да използват един страхотен път, който няма да се наложи на пролет да го разкопаем, за да полагаме водопровод.

От разговорите ми с ръководството на АПИ стана ясно, че след приключване на зимния сезон, при затопляне на времето, ще бъдат положени бордюри и ще се положи последния износващ пласт асфалт, а след това маркировки, пътни знаци, мантинели. Очаквам, че това ще стане един страхотен път. Сигурен съм, че в лицето на сегашното ръководство на АПИ има достатъчно воля това да се случи.

Всяка година с Вас отваряме и темата за граничния контролно-пропускателен пункт. Лятото имахме и гости от Гърция. Как се развиват дейностите там?

Пунктът е готов на 100% от българската страна. Единственото нещо, което бави отварянето в момента е, че от гръцка страна се претендира за появата на две свлачища. Без да съм специалист, аз не бих се съгласил, че това са чак свлачища, но това си е работа на гръцките партньори. Този въпрос вече е поставен много остро от българска страна и искрено се надявам, че ще стигнем до отваряне през лятото.

Да, имахме гости от Гърция. След тяхното посещение се ускори малко работата. Поддържаме контакт и очаквам, че ще успеем да направим максимума, за да се случи по-бързо отварянето.

Вчера /30.12.22г./ Общинския съвет и ръководство имахте сесия. Как протече тя?

По закон до края на настоящата година трябва да се приеме размера на таксата за битови отпадъци. Моето предложение беше да няма промяна, тъй като сметките показват, че на нас ще ни бъдат необходими същия обем средства, за да изпълняваме услугата през следващата година и по никакъв начин няма нещо, което да е толкова спешно, че да налага някакви промени. При тази тежка ситуация и за хората, и за общините, поне според мен, е неразумно да се търси увеличение. Общинския съвет прие предложението ми за запазване на таксата.

Актуализацията на бюджета на Общината към края на годината включва отразяване в максимална степен на промените, които са се състояли, точния размер на изразходените средства по различни капиталови пера, както и отразяването на предложенията, тъй като през декември постъпиха доста средства в сферата на образованието и бяхме поканили всички училища и детски градини сами да предложат точно за какво да бъдат изразходени тези средства.

В същото време има пера в Общинския бюджет, където сме реализирали икономии, за сметка на това пък в перата издръжка, електроенергия и горива имаме надвишение, заради повишените цени. Вътрешно компенсираме реализираните икономии, които да покрият повишените разходи за тези неща, които са поскъпнали драстично. Искам да приключим годината ясно показали на хората какво точно се случва с бюджета.

Какво да очакваме за следващата година?

За следващата година можем само да гадаем, защото така или иначе парламента не прие бюджет за следващата година и на този етап ние не можем да приемем общински бюджет. Общинският бюджет е основата на всичко, което  се случва през годината. Общинският бюджет е политиката на Общинското ръководство и Общинския съвет за съответната година. Към момента, освен да плащаме заплати и преки разходи, друго просто не можем да правим преди да бъде приет Закон за бюджета и респективно тогава Общинския съвет да приеме общински бюджет. Така че там сме на изчакване. Надявам се, че в парламента ще се намери здрав разум да се състави правителство, защото най-лесно е да се отиде на избори. Аз задавам логичен въпрос: Четири пъти правихме избори за последните година и малко. Дали нещо се промени от тези четири избора? Нищо! За хората става все по-зле след всеки избор. Това означава, че партиите в парламента трябва да намерят достатъчно допирни точки да съставят някакво правителство, базирано на политически разговори и постигнати споразумения. Дали ще е експертно, дали ще е партийно, няма значение каква е формата, важен е резултатът от действията. Съответно, действащ парламент, който да приеме бюджет и поредица от закони, свързани не само с плана за възстановяване. Всички го гледат този план за възстановяване като някаква панацея. Той дава един не малък финансов ресурс в разположение на държавата, на бизнеса, на общините, но в крайна сметка той е доста по-малък като общ обем от това, което дава бюджета на държава за една година. За това трябва да се подходи сериозно. И призовавам всички политици от национална величина да подходят отговорно!

В края на годината бяхте атакуван по най-различни канали от различни хора от опозицията. Ще кажете ли нещо по тази тема?

Да, така е. Даже от част от лидерите от опозицията бяхме наречени в медиите „некадърно управление на Община Рудозем” и аз само искам да маркирам какво направи „некадърното управление” на Общината. „Некадърното управление на Община Рудозем” успя да убеди институциите в държавата, че първо трябва да сменим водопроводите, тогава да правим пътя, въпреки че това се гледа двузначно от хората. Но според мен това е правилното. „Некадърното управление” на Общината успя да осигури средства и за вътрешния водопровод на с. Елховец. И най-накрая „некадърното управление” на Общината успя да убеди Агенция „Пътна инфраструктура” , че сега трябва да започнат и рехабилитационните дейности по пътя, а да не се чака напролет, всъщност беше уговорено много преди това. Тоест, за мен, атаките имат само и единствено предизборен характер, защото навлизаме в година на местни избори. И затова не съм отговарял, няма и да отговарям по същество. Всеки има право да прави каквото иска, да говори каквото иска, хората са тези, които ще преценят. Аз не искам да правя коментар по тези атаки. Хората виждат това, което сме свършили.

Ние заедно с колегите ще направим това, което е в нашите възможности да изпълним максимален обем от поетите ангажименти към населението от тогава, когато сме се явявали преди три години и няколко месеца на избори. Подготвям един отчет на изпълненото през мандата, който ще публикувам на сайта на Общината през месец януари. Отчетът ще съдържа конкретика за поетите предизборни ангажименти през 2011, 2015 и 2019 година, и какво е изпълнено, какво не.

Предвид празничното време, в което се срещаме, ще пожелаете ли нещо на жителите на общината?

В навечерието на новата година, искам да пожелая на всички най-вече да са здрави през следващата година! За населението на община Рудозем отправям искрените си пожелания за много здраве, много късмет и много сбъднати мечти през следващата година!