Набират се кадри към Съвместното командване на Специалните сили. Краен срок за подаване на документи във военните окръжия:10.02.2023г. 
Конкурс за прием:1.03-17.03.2023г.