Основното училище в с.Елховец ще участва в Областния етап на ученическото състезание “Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации след проведеното общинско състезание.

В Международния конкурс за детска рисунка ” С очите си видях бедата ” за Областно ниво се класират:
– Любомир Кедиков – с.Елховец
– Бияна Дурева – гр.Рудозем
– Сара Емирска – Рудозем
– Аниса Шевелиева – с.Елховец
– Дарис Илъков – гр.Рудозем
– Антонина Овардова – гр.Рудозем
– Едис Шейков – с.Елховец
– Радослав Русков – гр.Рудозем