Вчера /13.10.2022г./ в Министерството на Земеделието официално бе връчен договорът за финансиране на демонстрационния проект на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем.
Присъстваха кмета на Община Рудозем д-р Румен Пехливанов и кмета на Община Мадан г-н Фахри Молаисенов. Министърът на земеделието Явор Гечев връчи договора на председателя на на МИГ „Кичика“- Мадан-Рудозем г-н Фахри Молаисенов.
Очаква се като дейности да бъдат финансирани огледално малки демонстрационни проекти в общините Рудозем и Мадан.
В община Рудозем се предвижда да бъде направен малък ремонт на настилката в НЧ „Родопчанка – 2008“ с.Рибница, а също така се предвижда по проекта да бъде финансирано закупуването на оборудване за Дома на културата гр. Рудозем и за още 3 местни читалища.
Целта на проекта е да се покаже на местната общност какви са възможностите, които дава Европейският фонд за развитие на селските райони и конкретно чрез местните инициативни групи.
В момента се подготвя нов съвместен проект за написване на стратегия за развитие на местната инициативна група и финансирането на проекти от нея. През следващата година ще се кандидатства за средства от Министерство на Земеделието и Програмата за развитие на селските райони по Стратегическия план за развитие на земеделието за проекти в двете общини, които ще бъдат насочени основно към малкия бизнес, дребни предприемачи, развитие на земеделието и развитие на неземеделски дейности в земеделските райони, включително общински проекти.