Всичко по канализацията вече е завършено. В момента се поставя паве около самото кръгово и се работи по шахтите. Разговарях и с Милко Минчев, един от служителите по проекта. Надява се, че работата им ще е завършена до 15-ти ноември, когато друга фирма ще продължи към следващия етап от работата по проекта. Минчев сподели, че единственото неудобство за колектива е свързано с това, че работата им възпрепятства движението, но това ще бъде временно, след което новото кръгово ще олекоти значително трафика в тази отсечка.