Районна служба “Пожарна безопасност на населението” – Рудозем предупреждава за обявена степен за пожароопасност “ЖЪЛТА”, което означава, че за територията на община Рудозем е налице голям риск от възникване на пожари и трудно овладяване на вече възникнали такива!

В тази връзка и във връзка със започналото прибиране на реколтата, съветват всички жители на общината да не палят растителните отпадъци останали, при прибирането на картофените и бобовите култури! Също така призовават всички жители да не използват открит огън в близост до горски насаждения и непочистена тревна растителност!

Служителите на МВР призовават всички жители:

  • Да бъдат изключително внимателни при използването на открит огън за приготвяне на зимнина!
  • При работа в близост до горски територии или неокосени и непочистени от тревна растителност територии да не се пуши!
  • Да не се изхвърлят цигари от движещи се автомобили!
  • Да имат предвид, че пожароопасният сезон не е отминал и все още важи забраната за палене на огън на разстояния по–малки от 100 м. от границата на горските територии, включително и за приготвяне на зимнина!

 

Особено внимателни да бъдат туристите, ловците, хората събиращи гъби и плодове, секачите и други, които пребивават в горите. За повече информация посетете: www.pojarna.com

В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

  • ОБАДЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО НА НОМЕРА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.
  • ИЗВЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ОТ МЯСТОТО НА ПОЖАРА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА.
  • СЛЕД КАТО СТЕ СЕ ОБАДИЛИ НА 112 ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ, ВОДА, ПЯСЪК, КЛОНИ ИЛИ ТУПАЛКИ САМО, АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ВАС.