Жителите на с. Елховец вече се радват на вълшебна новопридобивка. На центъра, с обособен паркинг, алеи, зона за отдих с чешма, пейки, пергола, зелени площи и цветарници, се изгради красив шадраван, чиито преливащи се цветове напомнят народна приказка. Освен това е изградено и цялостно парково осветлиние, както и система за видео наблюдение.