Хубавото време през последните дни известява настъпването на пролетта, а с нея настъпва и пролетното почистване на земеделските площи. На територията на общината вече се забелязват стопани, които започват да почистват своите имоти и то, чрез използване на открит огън. В резултат на това в РСПБЗН Рудозем вече е регистриран и първият сериозен горски пожар за 2021г, обхванал територия от 30дка., при който има и пострадал човек.

В тази връзка, РСПБЗН Рудозем отправя апел към всички жители на община Рудозем, да не използват открит огън при почистване на своите имоти.
Също така напомняме стандартните правила за недопускане на пожари по време на пролетното почистване:
 ЗАБРАНEНО Е ОПОЖАРЯВАНЕТО НА ГОРИ, ХРАСТАЛАЦИ И ТРЕВИ В ГОРИТЕ, КАКТО И В ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД И НА 100м ОТ НЕГОВИТЕ ГРАНИЦИ.
 ЗАБРАНЕНО Е ИЗГАРЯНЕТО НА СТЪРНИЩА, СУХА ТРЕВА ПО СЛОГОВЕТЕ, КРАЙПЪТНИТЕ ИВИЦИ И ДРУГИ ПЛОЩИ, КАКТО И В ЧАСТНИ ИМОТИ /НИВИ/, КОГАТО НЕ СА СПАЗЕНИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
 ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД СЕ ИЗВЪРШВА САМО НА МЕСТАТА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ТОВА С ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРОЕКТИ. МЕСТАТА СЕ ОБЕЗОПАСЯВАТ И СЕ ОБОЗНАЧАВАТ С ТАБЕЛИ.
 ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ – ГЛОБА В РАЗМЕР ОТ 100 ДО 3000 лв.
 НАКАЗВА СЕ С ГЛОБА ОТ 1500 ДО 6000 лв. ПОЛЗВАТЕЛЯТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НА КОЯТО Е ИЗВЪРШЕНО ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ.
 ПРИ ПОВТОРНО НАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕТО Е ОТ 2000 ДО 12000 ЛВ.
 ПРИ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОЖАР СЕ НОСИ И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. СПОРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ПАЛЕЖЪТ, ДОРИ ДА Е ПРИЧИНЕН ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ Е ОБЩООПАСНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И СЕ НАКАЗВА С ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА!

В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
 ОБАДЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО НА НОМЕРА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.
 ИЗВЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ОТ МЯСТОТО НА ПОЖАРА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА.
 ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ, ВОДА ИЛИ ПЯСЪК САМО, АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ВАС.
 НИКОГА НЕ ГАСЕТЕ ОТ ПОДВЕТРЕНАТА СТРАНА.

ИЗБЯГВАЙТЕ ДА ПАЛИТЕ ОГЪН ПРИ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ, КАКТО И В
ТРУДНОДОСТЪПНИ МЕСТА, КЪДЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТИГНЕ ПОЖАРНА ТЕХНИКА!!!
ПОЧИСТВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ, ЧРЕЗ ПАЛЕНЕ НА ОГЪН ВИНАГИ
НАНАСЯ ПОВЕЧЕ ВРЕДИ ОТКОЛКОТО ПОЛЗИ!!!