Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ежегодно организира конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Той се провежда със съдействието на общинските и областните власти, като мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучение с обучението на учениците за дейности, свързано с обучението на учениците за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. 

Етапите на класиране са три – на общинско, областно и национално ниво с международно участие. 

От нашите креативни деца, на областно ниво се класираха Веселин Мадански, Бесри Кокаличев, Любомир Кедиков, Денис Шевелиев и Севдие Кикьова от ОУ Христо Ботев с.Елховец. Както и Сара Чангалова от СУ Христо Ботев с.Чепинци, и Мирал Кичукова от СУ Св.св.Кирил и Методий гр.Рудозем.

Община Рудозем беше осигурила грамоти и много подаръци за всички участници.