ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКИЯ ПАРК

ФОЛКЛОРНА ЗАБАВА С ЧИТАЛИЩА НЧ „ЗВЕЗДА-1950“ С. ЕЛХОВЕЦ, НЧ „КИЧИКА“ С. СОПОТОТ, НЧ „РАЗВИТИЕ-2008“ С. БОРИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МИЛЕНА МОЛЛОВА

„НЯМАМ НУЖДА ОТ МНОГО ПРИЯТЕЛИ“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НИКОЛ ОСМАНОВА
„НА МЕГДАНА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕМИЛ ОМАРОВ
„БРАЛА МОМА РУЖА ЦВЕТЕ“
ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ „БУЕНЕК“
„СЕДНАЛО Е ДЖОРЕДО“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАЛИНА И ЛИАНА ШЕЙКОВИ И ТЕОДОР ТОПАЛОВ В РОЛЯТА НА ДЖОРЕДО
МОДЕРЕН ТАНЦ „MADE LOVE DANCER“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАЛИНА ТОПАЛОВА
ЮКСЕЛА МИЛЕВА