И от мюфтийството призоваха да се спазва карантината

0
194

Трябва да бъдем здрави и да не застрашаваме околните по време на молитва.

С подобно твърдение от Главното мюфтийство излязоха с позиция, в която препоръчват болните и над 60-годишните мюсюлмани да не ходят на джамия.

Решението на Комисията по фетва (правно-религиозни въпроси) към Висшият мюсюлмански съвет издаде някои препоръки за петъчната молитва, както и другите редовни молитви с джемаат (общите молитви) заради пандемията на новия вид коронавирус.

Местата, където са концентрирани голям брой хора са много подходяща среда за разпространение на болестта и това създава висок риск болестта да се превърне в епидемия, пише в становището на Мюфтийството.

Рискът от разпространение на вируса може да нарасне, ако джамиите и месчитите продължават да извършват молитви с джемаат (обща), ислямът не допуска практики, които застрашават живота на хората.

„Ако сте осведомени, че на определено място има епидемия, не отивайте там, а ако на мястото където се намирате се разпространи епидемията, не напускайте местонахождението си“, цитират думите на Мохамед (с.а.с.). 

За да се избегнат контактите между заразени и здрави от Мюфтийството припомнят, че има практики за отслужване на молитви у дома, в случаите, когато е трудно или опасно да се присъединят вярващите към общата молитва. От Мюфтийството препоръчват до отмяната на извънредното положение, взехме следните решения:

1. Въз основа на айета (знамение от свещения Коран):

„Не излагайте себе си чрез делата си на гибел“ и хадиса (предание), който гласи: „Забранено е да се вреди и да се отвръща на вредата с вреда“, кланянето на джума намаз до отмяната на извънредното положение не е фарз (задължителен), а е мекрух (нежелателно), като на мястото на джума намаз (петъчна молитва) се кланя обеден (оглен) намаз (молитва) по домовете.

2. Джамиите остават постоянно отворено, като задължително се чете езан за петократен намаз (молитва) и се влиза след четеното на езана.

3. Болните и лицата след 60-годишна възраст да не посещават джамиите.

4. Да не се допуска събиране на хора с цел четене на мевлид , провеждане на лекции и др. мероприятия до отмяната на извънредното положение.

5. Почистването и дезинфекцията са задължителни, дори дезинфектантът да съдържа алкохол.

6. При положение, че има джанезе (смърт), Имамът да вземе мерки за безопасност и хората, които участват в погребението да стоят на разстояние от дженазето (починалия) и един от друг, а по време на дженазе намаз между сафовете (редици) да има 2 метра отстояние.

7. Спазването на карантината е фарз за тези, които са заразени или има съмнение от зараза, въз основа на хадиса (предание): „Ако в едно населено място има епидемия да не се напуска това място, а ако някой е извън него да не влиза на това място“ .

8. Ситуацията в която се намираме, в никакъв случай не трябва да се подценява и не трябва да бъде повод за паника и пренебрегване на религиозни задълженияпишат от Мюсюлманското вероизповедание и припомнят за вземане на нужните мерки.