Privacy Policy

Поверителност

Кой сме ние

Нашата уебсайт адрес е: http://rudozemnews.com.

Какви лични данни събираме и защо ги събираме

Не събираме никакви лични данни от посетителите на нашия уебсайт, тъй като не позволяваме коментари, не използваме Gravatar, няма възможност за качване на медийни файлове, липсва форма за контакт и няма меню за вписване на потребители.

Бисквитки

Въпреки че не събираме лични данни, може да използваме някои технически бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на уебсайта. Тези бисквитки не съхраняват лични данни и се изтриват, когато затворите браузъра си.

Аналитика

Не използваме аналитични инструменти за събиране на данни от посетителите на уебсайта.

Споделяне на данни

Поради липсата на събиране на лични данни, не споделяме такива данни с трети страни.

Колко дълго съхраняваме вашите данни

Тъй като не събираме лични данни, няма нужда да съхраняваме такива данни.

Какви права имате върху вашите данни

Тъй като не събираме лични данни, няма конкретни права, свързани с личните данни, които да можете да упражнявате.

Къде изпращаме вашите данни

Не изпращаме данни на трети страни, тъй като не ги събираме.

Допълнителна информация

Както споменахме по-горе, не събираме, не използваме и не споделяме никакви лични данни от посетителите на нашия уебсайт. Нашата цел е да осигурим защита на поверителността и сигурността на всички посетители. Ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните или политиката ни за поверително