Днес (18.11.2022г.) положиха първи пласт асфалт на паркинга около детския парк, известен като “горния площад”.