МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РУДОЗЕМ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ САМО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 2 ДНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА ВЪЗНИКНАЛИ 102 ПОЖАРА В СУХИ ТРЕВИ, ГОРСКА ПОСТЕЛЯ И ХРАСТИ, И 6 ПОЖАРА В СТЪРНИЩА. С ПОВИШАВАНЕТО НА ДНЕВНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ
СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ ЗНАЧИТЕЛНО СЕ УВЕЛИЧАВА РИСКЪТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ! В ТАЗИ ВРЪЗКА СЪВЕТВАТ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ДА ИЗБЯГВАТ ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН ОСОБЕНО В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ НАСАЖДЕНИЯ И НЕПОЧИСТЕНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ!
ПРИЗОВАВАТ СЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА:

 ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД!
 ДА НЕ ПАЛЯТ ОГЪН ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ИЛИ ДРУГИ ОТПАДЪЦИ!
 ПРИ РАБОТА В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ИЛИ НЕОКОСЕНИ И НЕПОЧИСТЕНИ ОТ ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ ТЕРИТОРИИ ДА НЕ СЕ ПУШИ!
 ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО ТАКАВА ДА СЕ ПОГРИЖАТ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ИВИЦА С ШИРОЧИНА НЕ ПО – МАЛКО ОТ 3м, МЕЖДУ ИМОТЪТ ИМ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ!
 ДА НЕ СЕ ИЗХВЪРЛЯТ ЦИГАРИ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ АВТОМОБИЛИ!
 ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Е ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН И ВАЖИ ЗАБРАНАТА ЗА ПАЛЕНЕ НА ОГЪН НА РАЗСТОЯНИЯ ПО – МАЛКИ ОТ 100м ОТ ГРАНИЦАТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ!


ОСОБЕНО ВНИМАТЕЛНИ ДА БЪДАТ ТУРИСТИТЕ, ЛОВЦИТЕ, ХОРАТА
СЪБИРАЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ, СЕКАЧИТЕ И ДРУГИ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ В
ГОРИТЕ. ЗАПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: www.pojarna.com

В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

 ОБАДЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО НА НОМЕРА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.
 ИЗВЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ОТ МЯСТОТО НА ПОЖАРА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА.
 СЛЕД КАТО СТЕ СЕ ОБАДИЛИ НА 112 ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ, ВОДА, ПЯСЪК, КЛОНИ ИЛИ ТУПАЛКИ САМО, АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ВАС.