Световният ден за борба с рака (04.02.) е единствената инициатива, обединяваща целия свят в борбата срещу глобалната ракова епидемия. Световният ден за борба с рака е добър повод да се повтори, че подходящата превенция, ранното откриване и достъпът до качествени грижи могат да спасят хиляди животи. Можем да се гордеем и с един млад и ентусиазиран специалист от нашия край, който е прел за своя мисия именно борбата със страшната болест. Тези, които са се сблъсквали лично с болестта, знаят колко е важно да говорим по темата и да я приемаме сериозно. А за късметлиите, на които не им се е налагало да преминават през този ад, (дано никога не им се налага) е редно също да се информират и да полагат осъзнати превантивни грижи. Правите го не само за себе си, а и за своите близки!

Доктор Виктор Кисимов израства в с. “Елховец”. Там учи в ОУ “Христо Ботев”, след което и в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем. Завършва магистърската си програма за лекар в медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. В момента е лекар-специализант в Медицинска онкология в Комплексен онкологичен център – гр. Стара Загора. 

Нека обобщим за нашите читатели каква болест е ракът?

Ракът е древно заболяване. Свидетелства за него датират още от преди новата ера в египетски папируси. Мисля, че най-точно определение за заболяването дава Синхард Мукхърджи онколог и автор на бестселъра „Императорът на всички болести” – „Ракът не е една болест, а много болести, обединени под името „рак”, защото имат една обща черта-абнормен клетъчен растеж.”

Някои дори определят рака като „болест на целия организъм”.

Всъщност злокачествените клетки произлизат от нормалните, но имат някои характеристики, които ги отличават от нормата. Това са:

-Способност да се делят на практика безкрайно.

-Способност да стимулират образуването на нови кръвоносни съдове към себе си, за да могат да оцелеят.

-Способност да се разсейват т.е. да образуват метастази по кръвен, лимфен път или по съседство.

 

Вие защо се насочихте към борбата именно с това заболяване?

Доста ми е трудно на така конкретно зададен въпрос да отговоря без да си позволя да изпадна в абстрактност (смее се). Още като студент проявявах особен интерес към онкологичните заболявания-към тяхната специфичност, генетика, биология, развитие и лечение. Винаги съм се интересувал от новостите в диагностиката и лечението на раковите заболявания. Те изискват постоянна ангажираност и поставят лекаря в положение, в което той трябва да обновява подходите за диагностика и лечение ежедневно.

Искам само да Ви поправя във въпроса, ако ми позволите, разбира се – това НЕ е борба, това е ВОЙНА. Във войната най-важното освен оръжията е и информацията. Ние разполагаме със силни „оръжия” и информация, благодарение на тях ние онколозите сме с няколко хода преди заболяването.

Колко бързо можем да открием рака и защо понякога го диагностицираме късно?

Трансформацията на една нормална клетка в малигнена (ракова) зависи на първо място от генетичните фактори и външните такива (околна и  работна среда, начин  и стил на живот, определени вирусни заболявания).

Пациентите, които имат фамилна обремененост (напр. карцином на жлеза, дебело черво и т.н.) е задължително да извършват редовни профилактични прегледи. Същото се отнася и за хората, които работят в предприятия, в които са налични професионални вредности. На даден етап те биха довели до изменения на клетките в техния организъм.

Хванат в начален стадий, ракът е курабилен и с много добра прогноза, но за да се стигне до там е задължително да се извършват прегледи, генетични изследвания с цел прецезиране и определяне на провеждащата се индувидуална терапия т.нар. персонализирана медицина.

Как протича лечението?

То бива основно три типа – хирургично, медикаментозно (химиотерапия, таргетна и имунотерапия) и лъчелечение.

За всеки един пациент подходът  на лечение е строго индивидуален, като се имат в предвид множество фактори. В нашето отделение по медицинска онкология под ръководството на д-р Тодорова, се изготвя персонализирана, максимално щадяща пациентите  химиотерапевтична схема за лечение. Това включва химиотерапевтик, така вече популярната таргетна  (прицелна) терапия и имунотерапия – като това зависи от индивидуалността на пациента и неговото заболяване.

Благодарение на колегите от останалите звена и доверието от страна на пациентите към нас, ние се стремим да дадем максимума от себе си, за постигане на най-добрите резултати.

Какво можем да направим за превенция на рака?

Както споменах, един от методите са редовните профилактични прегледи – особено при наследствена предразположеност. За жалост злоупотребата с алкохол и тютюневи изделия също повишава риска за развитието на карциноми. Прекратяването на употребата им в ПЪТИ намалява този риск!

Друг много важен момент са скрининговите програми и генетичното тестване. Комуникацията с лекарите е много важен момент. Те са хората, на които пациентите трябва да се доверяват и да спазват техните препоръки.

Като лична и професионална цел аз съм поел инициативата да внасям разяснения на обществото по отношение на онкологичните заболявания, защото смятам, че това е от особена важност!

Въз основа на личните ми наблюдения и опит стои това, че лека-полека стигмата да се говори и обсъжда свободно за раковите заболявания постепенно се пропуква. Това е добре, защото хората биват по-информирани и по-подкрепящи се във войната с това заболяване.

В раковите заболявания пациентът не преминава сам! Преминават неговите близки, преминаваме и ние лекарите и оказваме една обща подкрепа помежду си.

Благодаря за възможността да обсъдим този важен въпрос. Ще се радвам и на бъдещи срещи,  които да бъдат от полза на Вашите читатели.

Желая Ви здраве!

Сигурна съм и нашите читатели се надяват на още статии, ограмотяващи по темата.  Да ни е жив и здрав д-р Кисимов, да продължава да упорства в любимата професия, за да ни лекува, ако не дай си, се наложи!