https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3006512272797543&id=100003164003836

Във връзка с отбелязването на световния ден на детето, Уницеф, с подкрепата на ООН, обединява усилията на милиони хора от над 200 държави с една цел – емоционална осъзнатост на непълнолетни и възрастни на щастието и пълноценното развитие на най-важния световен ресурс – децата.

На 29.11.2019г. Народно читалище “Нов живот” в с. Чепинци взеха участие в масовата инициатива за развитие на емоционална интелигентност, POP-UP Festival. Децата, проявили интерес, имаха възможността да достигнат до важни знания и умения, свързани с осъзнатостта и значението на емоциите и самоконтрола, чрез занимателни игри, задачи и дискусии, проведени в осезаемо приятелска атмосфера.

Да работиш над емоциите си