Тема, за която е важно да бъдем осведомени, като граждани на гр. Рудозем, е Дневния център за деца и младежи с увреждания „Слънце“ в квартал „Възраждане“. Аз разговарях с екипа и разгледах базата. А сега е ваш ред – заповядайте!

„Дневният център е място, в което децата се чувстват щастливи, уважавани и разбирани. Те имат социален живот и контакти. Екипът насочва своите усилия в посока на това децата да получават знания и подкрепа, за да успеят да развиват умения за самостоятелен и достоен живот. Ползването на социалните услуги дава възможност на родителите на деца и младежи да преодоляват социалната изолация и да се включат в обществения живот.“ – разказва екипът.

„Нашите цели са много, но основно тези, които определяме като най-приоритетни са осигуряване и развитие на физически, психически и творчески потенциал, придобиване и развиване на полезни умения и навици, насърчаване и подкрепа на социално, емоционално, образователно и културно развитие на всяко дете, и работа в обществото на младежите със специални нужди.

Нашата услуга разполага с набор от специалисти. Имаме логопед, психолог, педагог и рехабилитатор, възпитатели, медицинско лице и социални работници.

Тук се работи както индивидуално, така и групово. Често провеждаме и съвместни дейности с читалища, училища, детски градини, с цел социализация на нашите деца. Те с нищо не са по-различни от останалите, просто имат нужда от специална грижа и внимание.“

В самото начало капацитетът на заведението е за 20 потребители, като тогава то се занимава само с деца, т.е. възрастовата граница, която поемат е обхващала от 3 до 18-годишна възраст. Но дори и по онова време, екипът не е отказвал случаи на деца под 3-годишна възраст, когато те са имали нужда от двигателна рехабилитация. На по-късен етап, капацитетът е увеличен на 25 места. Понастоящем този капацитет е нараснал на 30 места. От 1-ви юни 2018г. възрастовата граница на потребителите достига 35-годишна възраст, превръщайки Дневния център за деца с увреждания в познатия ни днес ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ. Дечицата, които са в учаща възраст посещават Центъра безплатно. По време на гостуването ми в Дневния център, се срещнах и с най-малките му потребители – деца на 6 и 9 месеца.

Всички екипно наблюдават и обгрижват децата, изготвяйки план за предоставяне на социални услуги, в който залагат точно конкретни цели за това върху какво ще се работи и конкретните дейности. Редовното подаване на отчети в Дирекция Социално подпомагане на всеки три месеца, също е част от работата на екипа.

„В лицето на господин Пехливанов – споделя Диана – ни е осигурено всичко, от което имаме нужда. Базата ни е изцяло материално одобрена. Смъкване на тавани, алуминиева дограма, асансьор, ремонтиран коридор и врата, мазилка. Малко по малко, оправяме всичко. Помещенията се подготвят за ползване. Покриване на ежедневните нужди на децата от тоалетни принадлежности, материали за работа – всичко това е подсигурено от Дневния център. Нямаме нужда от нищо спешно. Все пак, за поредна година организираме благотворителна кампания, а със събраните средства помагаме на дете в нужда, за прегледи, за лечение, за закупуване на специализирани средства. Тази година кампанията точно ни е за закупуването на вертикализатор.“

Благодарение на такъв тип дейности, Центъра си е закупил преди време и специализиран стол за деца с церебрална парализа, който използват ежедневно.

Рецептата, която служителите посочват за успешна е години комплексна работа на специалистите и родителите, и желанието на децата. „Първо работата, после играта.“ – казва дете на 3-годишна възраст, което посещава заведението.

Екскурзии, пикници, готвене, поддържане на зеленчукова градина в двора, отбелязване на различни поводи, дискотеки, тържества, концерти, наплив от различни гости, извозване на децата към и от центъра, когато това е необходимо. Всичко това е само част от преживяванията, които Дневния център осигурява на потребителите си.

Служителите на ДЦДМУ коментират, че здравите деца се отнасят толерантно с техните потребители, че им помагат с удоволствие, грижат се едни за други, приемат ги като част от тях. Това е и показателно за успеваемостта на социализацията, към която се стреми екипът.

Специално признание, екипът изказа към своите дарители, които им помагат от самото начало и няма година, в която да ги забравят. Служителите, с благодарност и гордост, си спомнят първото дарение – басейна с топки, който се превръща в атракция за децата (може да го видите и в снимковия материал).

„Децата са огледало на това, което се случва тук, а и самият факт, че посещават с желание и нямат търпение да дойде графика за посещение.“ – коментира Диана Асенова – социален работник.

Когато има резултат, когато има напредък, когато речникът на децата става по-богат, а и когато това остава забелязано и оценено от родителите, тогава служителите се чувстват най-удовлетворени. „Все едно някой ни налива радост с фуния.“ – казват те.

„Защото ние по-трудно можем да си видим резултата, защото процесът е бавен. И ти си почти ежедневно, да не кажа ежедневно с някои деца, и ти не можеш да видиш разликата. И затова, може бе, сме по-критични и изискващи към собствената си работа. Ама една думичка да чуем от дете, което, да речем, по-трудно говори – и всяка започва да се хвали, да разказва! И така се чувстваме удовлетворени.“ – сподели Евелина Ангелова – медицинско лице и възпитател. Тя споделя още „Чепинци са ни фенове! И те на нас, и ние на тях! Читалището там често ни кани. Познавайки нашите деца, организират игри, подходящи и за техните, и за нашите.“

 „Много се радваме за съществуването на този център. За всеки случай е от скоро – от шест години. От април 2013 г. сме стартирали, като преди това е било по проект на „Международна социална служба – България“, но поради невъзможност да се финансира, спират дейността си, след което през 2013г. отново отваря врати.“ – обясни Диана.

Цитатът в заглавието принадлежи на Евелина Ангелова.