Община Ардино, област Кърджали, ще кандидатства пред ЮНЕСКО за включването на емблематичния Дяволски мост в списъка на световното културно и природно наследство. Каменната конструкция е построена през 14 век и е била една от основните пътни връзки на Родопите с Егейско море. Той има уникална архитектура и според легендата дяволът идва да погледне отражението си във водата под моста в определен час от деня.
Всяко лято районът се посещава от стотици туристи и е една от най-популярните туристически дестинации в страната. В момента там се изграждат калдъръмена пътека и два фонтана със средства по програмата INTERREG VA Гърция – България.