След дълго чакане, днес /2.11.2020г./ започва полагане на първи пласт асфалт на главната улица на с. Чепинци. Асфалтната настилка ще бъде положена от началото на селото до разклона за детската градина. В този участък е изградена изцяло новата отводнителна инсталация, изграден е нов водопровод със сградни отклонения. 

В същото време продължава активното строителство на целия обект. Изгражда се водопровод от центъра на с. Чепинци до махала Мемиевска. След завършването му, ще се премине към полагане на асфалт и в този участък. 

След полагане на първия пласт, ще бъдат коригирани във височина канализационните и дъждоприемните шахти. След което ще бъде положен цялостно и втория пласт асфалт.