За да разберем защо беше разкопано кръговото, потърсихме за обяснение кмета на Община Рудозем Румен Пехливанов.

“Тъй като по проекта за пътя за Елховец няма предвидени дъждоприемни шахти в отсечката от “Омелия” до кръговото , решихме през улицата, която в момента Общината ремонтира и през паркинга да закараме дъждовен колектор до кръстовището с този път, където от шахтата в края на кръговото да се захванем на много ниско ниво, на кота 2.50, до шахта, в която пътното да заусти водите си. Шахтата ще се намира малко преди спирката за Елховец.

Така или иначе предстои фирмата изпълнител да преасфалтира самото кръгово, заради дефекти в настилката, които се проявиха тази зима. Затова ние решихме, че сега е моментът от там да се захване и изведе една чакаща тръба, така че изпълнявайки проекта от кръговото до Пловдивци, АПИ да имат къде да си включат техните дъждарки. В момента няма такива. Това е причината да се разкопае кръговото. И да, имаше един ден неудобства, но се възстанови – насипа се, валира се, ежедневно ще се подсипва, може да се уплътни така както трябва. При преасфалтирането, което така или иначе предстои, споменът за това разкопаване ще изчезне, но това беше най-подходящият момент, за да избегнем водите от ул. „Атанас Буров” да идват към кръговото, а да бъдат хванати доста преди това.”