Нека преди всичко, все пак, разясним, че логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на звуковете на устната реч, нарушенията на четенето, писането и способността за извършване на всякакъв вид математически операции.

Боряна, разкажи на читателите ни малко за себе си.

Казвам се Боряна Димитрова и съм магистър логопед. Завършила съм ПУ “Паисий Хилендарски“ специалност Комуникативни нарушения на развитието през 2019 г. От една година работя като логопед в Център за обществена подкрепа гр. Рудозем, като същевременно партнирам на СБР Родопи в работата им с хора, прекарали инсулт. Целеустремена, позитивна и мотивирана съм да развивам себе, уменията си и да помагам на колкото се може повече нуждаещи се. Семейна с едно дете.

На какво се дължи неспособността на мозъка да разпознава и обработва звуковете? Какви поражения нанасят различните видове инсулт?

Една от най-честите причини за разпад на речта и способностите за общуване при възрастните хора е прекаран инсулт.

Мозъчният инсулт представлява остро възникнало, необратимо ограничение или спиране на кръвотока в определена част на мозъка, което води до недостатъчна кислородна консумация и загиване на мозъчната тъкан.

Най-честите симптоми на мозъчен инсулт са внезапно възникналата мускулна слабост в един крайник или в едната телесна половина – десни или леви крайници; изтръпване, увисване на единия устен ъгъл, говорни нарушения. Нарушено може да е както разбирането на речта, така и самото произнасяне и др. Последиците могат да са най-различни, зависи коя част на мозъка е засегната и в каква степен. При 50% от случаите на инсулт или друга мозъчна патология се наблюдават нарушения на речта под формата на афазия. Затова навременната терапия е от съществено значение за по-добрия прогностичен изход.

Много от болните споделят, че най-тежките последици за тях не са парализите, а загубата на способността за пълноценно общуване, защото затрудненията в говоренето често водят до депресия и проблеми във взаимоотношенията.

Как логопедичните упражнения повлияват езиковите нарушения и дефицити?

В логопедичната работа се използват упражнения за подобряване и развиване на комуникативните умения, които започват с елементарни задачи за назоваване на предмети и артикулационна гимнастика.

Какво представляват логопедичните упражнения, с които работиш ти?

Логопедичните упражнения могат да бъдат занимания, включващи задачи за паметта и концентрацията, решаването на казуси, а също и други активности фокусирани върху когнитивните умения на човека, упражнения за коригиране на проблеми с гълтането, дихателни упражнения, упражнения за подсилване на мускулите на устата, логопедичен масаж който представлява масаж на говорните органи.

Много често болният не може да се досети за наименованието на даден предмет. Например думата „ключ“- определя, че това е нещо, с което отключваме и заключваме вратите, но не може да се досети за самото название на предмета или пък често се наблюдава болният да повтаря стереотипно една и съща дума или фраза.

Как изготвяш логопедичните програми?

Логопедичната програма може да бъде различна, в зависимост от проблема и възрастта, като тя се адаптира спрямо всеки човек. Така например при проблеми с произношението на определени звуци, заниманията са насочени върху тяхното усвояване. Програмата за възстановяване на говора може да включва диагностика на вида на езиковото нарушение, съставяне на индивидуална програма за рехабилитация на речта, алгоритъм за прилагане на артикулационни упражнения, в зависимост от вида на увреждането на говорните способности, комплекс от упражнения за фината моторика и праксис, работа върху четенето и писането.

От миналата година партнираш на СБР Родопи в работата им с пациенти преживели инсулт? Как се повлияват те?

Предварително не може да се определи до каква степен ще се възстанови говорът. Хора, за които са правени много песимистични прогнози, успяват да проговорят дори след месеци безнадеждни усилия. Упорството и оптимизмът са много полезни за целта. Възстановяването на говора става постепенно и най-често отнема месеци. Напредъкът не идва веднага, след едно-две посещения при логопед. Може да мине време без никакви промени, докато един ден пациентът сам не се изненада от внезапния напредък.

Сред основните принципи на възстановителната речева терапия са ранното начало – първите дни и седмици след инсулта или травмата, системни и продължителни във времето занимания и успоредно преодоляване на нарушенията в устната реч, разбирането, четенето и писането.

Ако занятията по възстановяването на речта се забавят след 6-10 месеца от инсулта, възстановяването на езиковите и речеви способности стават много по-бавно. Затова не бива да се подценяват нарушенията в говора след инсулт и да се чака говорните нарушения да отшумят сами. Важно е да се потърси помощ от логопед в момента, в който състоянието на болния е стабилизирано.

За по-надеждно отстраняване или намаляване на последствията от инсулта е необходима комплексна помощ от различни специалисти – логопед, психолог, кинезитерапевт, рехабилитатор, ерготерапевт, физиотерапевт.

Кои хора е необходимо да работят с логопед?

Логопедът е специалист, който работи, както с деца, така и с възрастни. Ако детето Ви изостава в езиково-говорното развитие, има артикулационно нарушение – например не може да произнася правилно „р“, или ако имате нарушения на говорните способности след инсулт, не се притеснявайте да потърсите услугите на логопед.

За всички, които имат нужда от специалист логопед, любезно споделяме телефон за връзка с Боряна Димитрова – тел. 0899726845.