Първи дамски клуб за развитие на община Смолян създава нарочна интернет-платформа, свързана с кризата COVID-19 на местно ниво, за област Смолян. „За да могат на едно място, да бъдат задавани въпроси от граждани и организации, да се изпраща информация и/или материали. Разумно би било, разбира се и по усмотрение, всяка една от институциите, ангажирани със справянето на проблема, да могат да предоставят тук обратна полезна и своевременна информация, както и да ползват предоставената такава от гражданите. Надяваме се да се включат освен гражданите, така и експерти и общественици през личните си профили, за да дават и/или ползват полезна информация. Обществото ни се намира в ситуация на преодоляване на COVID-19. В повече социална и морална подкрепа един към друг е важна в този момент. Нека покажем, че можем да работим заедно и че смисълът на „Обединението прави силата“ не се изпълва само с надписи върху сгради и мото на самотни писания. Ключът на справянето на проблема с Корона-вируса е взаимния процес. Нека го демонстрираме смело“, пише председателят на Първи дамски клуб за развитие на община Смолян адв. Екатерина Станчева. Дамите изказват благодарност на г-н Димитър Костов за неговото сътрудничество в техническото създаване и подпомагане на това интернет-пространство. Страницата във фейсбук се казва: „Ковид-19 Смолян“ и може да бъде намерена на адрес:

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD-111964653767757/