“Младежи за устойчиво развитие” започват нова благотворителна инициатива – кампания за набиране на средства за възстановяване на стария месджид в махала Трамповска, който е на повече от 150 години. Кампанията ще бъде отворена до завършване на начинанието ни, а даренията могат да бъдат парични и материални. Будните млади граждани, опитващи се да съхранят наследеното, за да предадат повече за идните поколения казват за месджида така: “Действащ до 2004г., сега е изоставен и намиращ се в окаяно състояние, пред падане. През годините се използвал за религиозно и светско обучение. Освен, че има архитектурна стойност, тази сграда е оставила и отпечатък в сърцето на поколения. Чувстваме се длъжни да запазим наследството от миналите поколения и да се предаде на бъдещите.