По предложение на кмета на Община Рудозем д-р Румен Пехливанов, Общински съвет задели средствата от 18 100 лв. , с които беше закупен нов дигитализатор за рентгеновия апарат за нуждите на лабораторията в гр. Рудозем.
Новата технология дава възможност за висококачествени снимки с висока резолюция, които могат да бъдат изпращани по имейл и да бъдат записвани на диск.
Придобивката вече може да се ползва активно от всички пациенти.