Срещата на домоуправителите в Общинска администрация, която се проведе днес, за да се обсъди процедурата по кандидатстване за безплатно саниране, бързо разочарова всички присъстващи. 

“Няма нищо безплатно на тоя свят.” – така започна срещата кмета на Община Рудозем г-н Румен Пехливанов. Заседателната зала на Общинския съвет преливаше от заинтересовани граждани, които бързо разбраха колко недалновидна е последната схема за подкрепа за устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Защо?

Да – всички многофамилни жилищни сгради с повече от четири обособени самостоятелни етажа или апартаменти, строени преди 1999 г. могат да кандидатстват. Ще има две процедури по кандидатстване, в първата ще има отпуснати милиард и двеста милиона от ресурса, а във втората – двеста милиона. Тези, които бъдат одобрени по първата процедура ще получат 100% финансиране на инвестиционните разходи. 

Но…

Ресурсът, който е заделен в плана, е милиард и четиристотин милиона, който е абсолютно недостатъчен за всички многофамилни жилищни сгради в страната. 

При сегашната формула това, което е обявено към момента е, че етажната собственост трябва да наеме фирма, на която да плати за енергийно обследване, техническа паспортизация и проект. Тези разходи ще бъдат възстановими при евентуално одобряване на проекта в последствие. Но никой не дава гаранции за едно такова последващо одобряване. 

Тези условия поставят големите блокове в конкурентно предимство. В Рудозем – големи блокове нямаме. 

С конкурентно предимство са и жилищните сгради, в които голям процент от собствениците са се включили в сдружението на собствениците. (по Закона за етажната собственост)

Всички видове дейности, които трябва да се свършат до проектирането са от порядъка на 25-27 лв. на квадратен метър разгъната площ. Това включва, освен квадратурата на апартамента, още и мазета, тавани, общи части и т.н. 

Сроковете, които са обявени предварително в момента до 15 февруари са много кратки за извършване на цялата процедура. Затова и цените са такива. В същото време за тези кратки срокове, само много сериозни фирми, в които имат 10-15 проектанта могат да поемат ангажимент за два, три или четири блока. 

Ако при самото заснемане се подведем с по-евтиното и проектантът направи своите грешки (което се случва), това може да доведе до допълнителен непредвиден разход. 

Има няколко неща, които натежават при класирането – общия брой на жилищата, големината на блока, колко процента от етажната собственост е включена и ще бъдат разглеждани по реда на постъпване до изчерпване на ресурса. 

Съставянето на правителство и промяна в законодателството са от ключова роля.

Пехливанов гарантира, че Общинската администрация ще работи денонощно, ако от страна на желаещите собственици се свърши необходимото и апелира да се регистрират сдружения на собствениците там, където няма – това не струва нищо и ще срещне съдействие от юристите в Общината.  

Все още има опции за промени. Утре /2.11.2022г./ предстоят срещи на кмета с народни представители и в Министерството на регионалното развитие. При последваща обратна връзка, ще бъде организирана още една такава среща на домоуправители и заинтересовани страни.