Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) обяви, че е пуснала обществена поръчка за строителството на виадукт с дължина от 200 м, който е част от обходния път на град Рудозем.

Прогнозната стойност на обекта е 4.3 милиона лева без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.

Обществената поръчка е на инженеринг – проектиране и строителство. Срокът за подаване на офертите е до 10 ноември 2022 г.

Бъдещето съоръжение ще бъде изградено на 134-тия километър от второкласния път Средногорци – Рудозем.

Второкласният път е основната връзка на община Рудозем с областния център Смолян.

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти, е посочено в съобщението на АПИ.

Виадуктът ще бъде изграден на обходен път на Рудозем чрез мостово съоръжение с дължина около 200 метра покрай река Чепинска. Той преминава близо до депонирани минни нерудни скални отпадъци.

Според идейния проект широчината на съоръжението ще бъде 11.5 м, от които пътно платно 8 м и два тротоара по 1.75 м.

Срокът за проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на подписване на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в два етапа.

За изпълнение на строително-монтажните работи срокът е 215 календарни дни (7 месеца) и започва от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.