Добра новина за Община Рудозем. На проведеното заседание на банката, която е кредитор на администрацията, бе взето решение за намаляване на лихвения процент по кредита на Общината, съобщиха от местната управа. Решението е в следствие на подадено заявление от името на кмета на Община Рудозем Румен Пехливанов и е базирано на стриктна финансова дисциплина от страна на Общината. В резултат на това, лихвеният процент ще бъде намален с 1%, което от своя страна ще пести от по 1200 лв. месечно, или общо 14 400 лв. годишно.