Със заповед на кмета на община Рудозем по решение на общинския щаб се ограничава изпълнението на някои от автобусните линии от междуобщинската и общинската транспортна схема.
Временно се спира изпълнението на линиите по направление София, Пловдив, Смолян, Мадан, както и се намалява броя на линиите до някои от населените места в общината.
В приложената заповед са изброени линиите които се спират и тези, които ще продължат да се изпълняват

Заповед 138/21.03.2020 г. на кмета на община Рудозем
http://rudozem.bg/assets/ZAPOVEDI/Zapoved139%20transport.pdf