УВАЖАЕМИ ПАЗИТЕЛИ НА РЕДА,
Имам удоволствието да Ви поздравя по случай 8 ноември – Вашият професионален празник!
Живеем в сложни времена, където спазването на законите, опазването на реда и спокойствието на гражданите са неща на преден план, за които Вие – служителите в системата на МВР полагате ежедневни усилия.
Отстоявайки принципите на отговорната Ви професия, Вие не само гарантирате здравето и безопасността на обществото, а с това повишавате общественото доверие и авторитета на институцията.
Желая на всички Ви здраве, благополучие, сили и воля да защитавате реда в Община Рудозем!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ