КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ?

 • ПОСТАВЕТЕ ЕЛХАТА ДАЛЕЧ ОТ ПЕРДЕТА И ДРУГИ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ.
 • ГИРЛЯНДИТЕ СЪЩО СА ЕФЕКТНИ И ПО – МАЛКО ОПАСНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ.
 • ФОЙЕРВЕРКИТЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО.
 • ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ БАТЕРИИ ТРЯБВА ДА СА СТАБИЛНО ЗАКРЕПЕНИ ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕТО ИМ И ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ.
 • СКЛАДИРАНИТЕ ГОРИМИ ВЕЩИ И ХАРТИИ НА БАЛКОНА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ, ТЪЙ КАТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПАЛЕНИ ПРИ ПОПАДАНЕ НА ФОЙЕРВЕРКИ, СИГНАЛНИ РАКЕТИ, НЕЗАГАСЕНИ ФАСОВЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ.
 • СЪЩОТО ВАЖИ И ЗА СЪДОВЕ С БЕНЗИН, НАФТА, СПИРТ И ДРУГИ ЛЗТ, ОСОБЕНО АКО НЕ СА ДОБРЕ ЗАТВОРЕНИ.
 • ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ГОТВАРСКИТЕ И ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ.
 • ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГИ НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ ГОРИМИ ПРЕДМЕТИ.
 • ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА, ГАЗОВАТА, КЛИМАТИЧНАТА И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ.

      КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ?

 • НЕ ОСТАВЯЙТЕ ЕЛХАТА БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ СЪС ЗАПАЛЕНИ ПО НЕЯ ЛАМПИЧКИ, СВЕЩИ И БЕНГАЛСКИ ОГНЬОВЕ.
 • НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БЕЗРАЗБОРНО ФОЙЕРВЕРКИ И БЕНГАЛСКИ ОГНЬОВЕ.
 • НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДОМАКИНСКИТЕ УРЕДИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ. НЕ ГИ ПОКРИВАЙТЕ С ДРЕХИ, ХАРТИИ И ДРУГИ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ.
 • НЕ РАЗРЕШАВАЙТЕ НА МАЛКИ ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С КИБРИТ, БЕНГАЛСКИ ОГЪН И ФОЙЕРВЕРКИ, А НА ПО – ГОЛЕМИТЕ ОБЯСНЕТЕ КАКВИ СА ОПАСНОСТИТЕ.

      В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

 • ОБАДЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО НА НОМЕРА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.
 • ИЗВЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ОТ МЯСТОТО НА ПОЖАРА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА.
 • ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕТО И ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ, ВОДА ИЛИ ПЯСЪК САМО, АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ВАС.
 • ПОСРЕЩНЕТЕ ПОЖАРНАТА И ИНФОРМИРАЙТЕ ПОЖАРНИКАРИТЕ ЗА ОБСТАНОВКАТА, СЛЕД КОЕТО ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПОЖАРНАТА.