Превантивни мерки срещу разпространението на вируси и появата на COVID 19 в Рудозем

0
600


След среща на кмета на Рудозем Румен Пехливанов с общопратикуващите лекари на територията на общината бяха набелязани мерки за превенция на разпространението на различните грипни щамове и COVID 19.

Констатирано е, че на територията на общината има повишена заболеваемост от грип. Две от детските градини за затворени поради факта, че повече от 80 % от децата са болни, а в останалите има силно намален брой деца в групи. Поради това бе взето решение да се предприемат следните мерки за справяне със ситуацията:


Забранява се организирането и провеждането на масови мероприятия
Забранява се посещението на културни мероприятия
Забраняват се всички мероприятия с участие на деца
Ограничава се достъпа на външни лица в СБР “Родопи”
Отменя се провеждането на Международния фестивал на хумора, сатирата, фолклора и изкуствата и свързаните с него мероприятия
Въвежда се засилен дезинфекционен режим в лекарските кабинети, лечебното заведение, училищата, детските градини и административните сгради. Във всички групи в детските градини, спортната зала, общинска администрация, кметствата, ДЦДМУ, ЦОП са доставени дезинфекциращи гелове за ръце с 70% спиртно съдържание. Същите са осигурени от община Рудозем за всички класни стаи при възобновяване на учебния процес.


Препоръчва се на всички имащи симптоми на грип или друга вирусна инфекция/висока температура, хрема, кашлица, затруднено дишане/ да се свърже по телефона с личния си лекар преди да предприеме посещение в кабинета. Да се поддържа високо ниво на лична хигиена, да се измиват ръцете с топла вода и сапун няколко пъти на ден. Да се избягва контакт с болни от грип или вирусно заболяване хора. Да се избягва посещение на места с голямо струпване на хора. Да се използва възможността за административно обслужване в кметствата, вместо посещение в общинска администрация, доколкото това е възможно.


Препоръчва се на всички търговски обекти да завишат нивото на дезинфекция, да се почистват с дезинфектант дръжки на врати, ръкохватки на парапети и всички повърхности, до които се докосват голям брой хора.
Всички тези мерки имат за цел да предпазят от разпространение на бактерии и вируси в интерес на здравето на всички нас.
Призовава се населението на общината към спокойствие, да не се прибягва към презапасяване със стоки от първа необходимост и всяване на паника. в същото време да се преосмислят плановете за масови мероприятия във връзка със завършването на абитуриентите. Към настоящия момент не са необходими други по – строги мерки за защита. Само от общото ни разбиране за ситуацията и възможните последици зависи дали ще успеем да се предпазим от епидемията.


При промяна на епидемиологичната обстановка ще бъдат вземани решения за отмяна или засилване на мерките.