ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКИЯ ПАРК

ФОЛКЛОРНА ЗАБАВА С ЧИТАЛИЩА НЧ “ЗВЕЗДА-1950” С. ЕЛХОВЕЦ, НЧ “КИЧИКА” С. СОПОТОТ, НЧ “РАЗВИТИЕ-2008” С. БОРИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МИЛЕНА МОЛЛОВА

“НЯМАМ НУЖДА ОТ МНОГО ПРИЯТЕЛИ” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НИКОЛ ОСМАНОВА
“НА МЕГДАНА” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕМИЛ ОМАРОВ
“БРАЛА МОМА РУЖА ЦВЕТЕ”
ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ “БУЕНЕК”
“СЕДНАЛО Е ДЖОРЕДО” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАЛИНА И ЛИАНА ШЕЙКОВИ И ТЕОДОР ТОПАЛОВ В РОЛЯТА НА ДЖОРЕДО
МОДЕРЕН ТАНЦ “MADE LOVE DANCER” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАЛИНА ТОПАЛОВА
ЮКСЕЛА МИЛЕВА