Районно мюфтийство – Смолян представи презентация на дейността на религиозната институция на мюсюлманската общност в България

0
220

На 21-ви ноември 2019 г. в Дома на Културата в гр. Рудозем, Районно мюфтийство – Смолян представи презентация на дейността на религиозната институция на мюсюлманската общност в България през годините пред гражданите на общината. На срещата присъстваха още кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, председателят на общинския съвет д-р Владимир Янков, общински съветници, заместник кметовете Недко Кулевски и Евелин Бозов, експерт отдел „Иршад“ Хайри Шерифов, наместник-районен мюфтия в гр. Златоград Байрам Ушев, имами на гр. Рудозем Вахди Делихусев и Ахмед Карафеизов, председателят на мюсюлманското настоятелство в гр. Рудозем Селви Шабан, както и още представители на административния екип на Районно мюфтийство – Смолян, мюсюлманските настоятелства и имамите в община Рудозем.

Районният мюфтия Неджми Дъбов представи изчерпателната 40-минутна презентация, чиято цел бе съвсем синтезирано и на кратко да се представят най-важните моменти от дейността на Районно мюфтийство – Смолян. Постигнатото от Мюсюлманско изповедание се изразява в значителен прогрес във всички общини, прилежащи към област Смолян в различни сфери – административна, благоустройствена, образователна, социална и публична.

Неджми Дъбов завърши презентацията с послание, което по време на участието си на конференция през 2018 г. в Европейския парламент на тема: „Изпълнение на европейския социален стълб: Ролята на църквите и вероизповеданията“, лично е било отправено към него и други духовни лица, представители на няколко религиозни институции, от председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, а именно, че политиците се опитват да отговарят на очакванията на обществото, но разбират ясно, че сами не могат да обхванат цялото общество. „Има една празнина в обществото – казва Дъбов, цитирайки Таяни – и може би, че именно партньорството на политиците с тези религиозни институции, с тяхната дейност, с техния авторитет, с техните позиции, ще може да запълни тази празнина в обществото.“