На 19.06.2021 г. /събота/ от 9:00 ч. ще стартират официалните ремонтни дейности по цялостния ремонт и реконструкция на ул. ”Кап. Петко Войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства – I етап.
Проектът се финансира от фонд “ФЛАГ” ЕАД. Срокът за изпълнение на проекта е до края на календарната година.
Проектант на обекта – екипът на инж. Камен Мизов
Изпълнител – “Артстрой” ООД
Строителен надзор – “СВ Консулт” ООД
По проекта е предвидено изграждането на цялостна отводнителна система за дъждовни води, настилки в междублоковите пространства и вътрешните улици, паркинги, улично осветление, поливна система и видеонаблюдение. Ще бъде обособена малка паркова част в района на търговските обекти, зони за игри на децата и още една детска площадка.
Изпълнението на дейностите ще става по график в различните части на обекта, така че максимално да се избегне създаването на затруднения за живеещите в района.