От дълго време шофьорите в община Рудозем срещат препятствия преминавайки по главната улица на града. Най-накрая, както изглежда след множество срещи и разговори, на Агенция “Пътна инфраструктура” е възложено изпълнение на дългоочаквания технологичен проект за рехабилитация на път II – 86 в рамките на град Рудозем.
Участъкът, предвиден за ремот е от кръстовището до Банка ДСК през централната градска част до изхода на града в посока с. Чепинци. Изпълнението на ремонтните дейности ще включва ремонт и нова хидроизолация на двата моста, оформяне на кръстовище за направления с. Елховец и с. Чепинци, отводняване, фрезоване на съществуваща настилка и цялостно преасфалтиране.
В тази връзка от 17.08.2020 г. започва ремонт на канализационната мрежа в обхвата на проекта. Ще бъдат подменяни канализационни тръби и изграждани нови ревизионни шахти в участъка от кръстовище за спортна зала до кръстовище Елховец – Чепинци. По заповед на кмета на община Рудозем Румен Пехливанов, ще бъде въведена временна организация на движението за периода на ремонтните дейности, както и временни спирания на водоподаването при необходимост.
 

Освен това, много читатели се интересуваха от това дали ще има празник на града и как ще премине той тази година, предвид епидемиологичната обстановка. Свързахме се с Румен Пехливанов, за да разберем как стоят нещата по този въпрос. Празникът няма да се проведе така, както сме го празнували предходните години, но изглежда, че читалищата в общината готвят видео изненади, които ще можем да видим в Youtube. Още утре /13.08.2020/ би трябвало да има готов канал в познатата видео платформа, както и повече информация.

Бъдете здрави и се пазете!