Бъдете будни и информирани!

Министерството на вътрешните работи и Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Рудозем предупреждават за риск от възникване на пожари в горите.

Само на 18.07.2022г. На територията на Република България са възникнали 120 пожара в сухи треви и горска постеля, и 7 пожара в стърнища. С повишаването на дневните температури през последните дни значително се увеличава рискът от възникване на горски пожари! В тази връзка съветват всички жители на общината да избягват всякакви дейности свързани с използването на открит огън особено в близост до горски насаждения и непочистена тревна растителност.

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Рудозем призовават всички жители на общината:

  • Да бъдат изключително внимателни при използването на открит огън по какъвто и да е повод!
  • Да не палят огън за изгаряне на растителните или други отпадъци!
  • При работа в близост до горски територии или неокосени и непочистени от тревна растителност територии да не се пуши!
  • Всички собственици на имот в горска територия или в близост до такава да се погрижат да бъде изпълнена ивица с широчина не по – малко от 3 метра, между имотът им и горските територии!
  • Да не се изхвърлят цигари от движещи се автомобили!
  • Да имат предвид, че е пожароопасен сезон и важи забраната за палене на огън на разстояния по – малки от 100м от границата на горските територии!

Особено внимателни да бъдат туристите, ловците, хората събиращи гъби и плодове, секачите и други, които пребивават в горите.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: www.pojarna.com

В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

(!) ОБАДЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО НА НОМЕРА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.

(!) ИЗВЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ОТ МЯСТОТО НА ПОЖАРА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА.

(!) СЛЕД КАТО СТЕ СЕ ОБАДИЛИ НА 112 ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ, ВОДА, ПЯСЪК, КЛОНИ ИЛИ ТУПАЛКИ САМО, АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ВАС.