Рина Пехливанова е магистър „Психолог-консултант“ , завършила в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ град Пловдив. От 2011г. работи по професията си в Център за обществена подкрепа в град Рудозем, занимава се с консултативна и терапевтична дейност, психодиагностика и психологическо консултиране на деца и родители.

Темата за аутизма е много обширна, но опитайте се за незапознатите с това разстройство, да дадете една кратка дефиниция за това що е то аутизмът, защо възниква, израства ли се и има ли лечение?

Аутизмът е нарушение на развитието, което засяга най-вече социалните и комунимативните умения на човек. Въпреки че все още причината не е установена, много изследвания свързват нарушенията с биологични и неврологични промени в мозъчната активност. Симптомите се проявяват още в ранното детство, но най-забележими са след 18 месечната възраст. Това са затруднения в комуникацията, неумение за разчитане на невербалното поведение на останалите, повтарящи се действия и реч, трудна адаптация и др. За аутизма се говори повече през последните 10г., но всъщност първият описан случай е от 1943г. Факт е, обаче, че честотата на появата на тези нарушения от аутистичния спектър са нараснали драстично през последните години.

Дали може да се лекува все още не може да се каже, но благодарение на различни обучителни стратегии могат да се подобрят уменията за комуникация и да се повиши социалното разбиране на тези деца.

Кой е най-сериозният проблем, с който се сблъсквате при работата с деца с аутизъм?

Мисля, че най-големият проблем е късната диагностика и липсата на подходяща обучителна среда, както и неинформиранността за същността на нарушението. В много страни по света има държавна политика, която следи диагностиката, регистрирането и достъпа до специализирани грижи и социална подкрепа, образование и трудова заетост. Всичко това допринася хората от аутистичния спектър да бъдат пълноценна част от обществото. В България има някаква грижа до 18г. След това тези пораснали деца остават извън системата.

Нужни ли са му приятели и общуване на едно дете с разстройство от аутистичния спектър?

Всяко дете с атутизъм е уникално и може да има изключителни способности. Лично аз смятам, че те имат нужда от подкрепа!

Днес, освен това, е и международен ден на детската книга? Използвате ли приказкотерапия в своята практика? Какво представлява и по какъв начин повлиява?

Да, използвам Приказкотерапията и дори ми е любим метод. Малките деца живеят в магичен свят и приказките са най-лесният начин да стигнем до тях. Приказкотерапията е вид арт-терапия, чрез която се постига моделиране на вътрешният свят на детската личност. Използването на приказки при работата с деца много добре повлиява формирането на житейски модели, изгражда се нравствена система, обогатява се знанието, чрез използването на мъдрости и уроци от неизчерпаемия източник на приказките. Има положителен ефект върху емоционалната интелигентност чрез натрупването на опит от различни житейски ситуации. Чрез приказките, чрез изпитанията на героите децата получават социален опит и се справят по-добре със собствените си емоционални трудности. Приказките помагат изключително много децата по-лесно да преживеят травмиращи събития като смърт на близък, развод, раздяла и т.н. За това моят съвет е : родители, четете приказки на децата си!

Наскоро поехте и нова инициатива – кандидат сте за народен представител. Разкажете ми малко повече – как се решихте и какво искате да постигнете? 

Да, приех едно ново предизвикателство за мен! Благодаря на общинското ръководство на ДПС за доверието към мен и за тази възможност! Лично за мен това е кауза! Искам да покажа на младите хора, че не трябва да са безразлични към това, което се случва около тях, а трябва да са активни и да работят за промяната, която искат! Влизайки в екипа на ДПС, аз съм възхитена от професионализма, както на общинско, така и на областно ниво. Разбрах, че политиката е мръсна, само когато е в ръцете на хора с нечисти души. Когато е в ръцете на интелигентни и добри хора, политиката става инструмент за развитие и просперитет. Виждам положителна промяна в община Рудозем и искам да продължаваме да вървим в тази посока. Искам да има все повече млади хора, които да работят и живеят тук!
Какво смятате за случайността изборният ден да съвпадне именно с професионалния празник на психолога?
Да 4-ти април се оказва една много важна дата. От едната страна ролята на психолога в обществото става все по-важна и необходима. Особено и предвид условията на пандемия, в която живеем. Децата все повече се нуждаят от подкрепа, родителите се нуждаят от подкрепа. Необходимо е да се съхраним здрави не само физически, но и психически! Психолозите стават все по-необходими! От друга страна на тази дата ще се проведат най – важните избори. На тези избори ние трябва да върнем държавата на гражданите. Да позволим на България да тръгне в положителна насока!