На 30.03.2022г. в сградата на ОУ Христо Ботев с.Елховец ще се проведе общинско състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, както и Международния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”.

Успех на всички!