МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЙОННА СЛУЖБА
“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
РУДОЗЕМ

ВНИМАНИЕ !!!
РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ГОРИТЕ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА 15.07.2021г. и 16.07.2021г. ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН Е ОБЯВЕН КОД “ЖЪЛТО” ЗА ОПАСНОСТ ОТ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОЖАРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА! ЗА СЪЩИЯТ ПЕРИОД СТЕПЕНТА ЗА ПОЖАРООПАСНОСТ Е „ЖЪЛТА“, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ Е НАЛИЦЕ ГОЛЯМ РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ!

В ТАЗИ ВРЪЗКА И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПОЧИВНИ ДНИ СЪВЕТВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ДА СВЕДАТ ДО МИНИМУМ ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН ОСОБЕНО В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ НАСАЖДЕНИЯ И НЕПОЧИСТЕНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА:

  • ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД!
  • ДА НЕ ПАЛЯТ ОГЪН ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ИЛИ ДРУГИ ОТПАДЪЦИ!
  • ПРИ РАБОТА В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ИЛИ НЕОКОСЕНИ И НЕПОЧИСТЕНИ ОТ ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ ТЕРИТОРИИ ДА НЕ СЕ ПУШИ!
  • ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО ТАКАВА ДА СЕ ПОГРИЖАТ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ИВИЦА С ШИРОЧИНА НЕ ПО – МАЛКО ОТ 3м, МЕЖДУ ИМОТЪТ ИМ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ!
  • ДА НЕ СЕ ИЗХВЪРЛЯТ ЦИГАРИ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ АВТОМОБИЛИ!
  • ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Е ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН И ВАЖИ ЗАБРАНАТА ЗА ПАЛЕНЕ НА ОГЪН НА РАЗСТОЯНИЯ ПО – МАЛКИ ОТ 100м ОТ ГРАНИЦАТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ!

ОСОБЕНО ВНИМАТЕЛНИ ДА БЪДАТ ТУРИСТИТЕ, ЛОВЦИТЕ, ХОРАТА СЪБИРАЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ, СЕКАЧИТЕ И ДРУГИ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ В ГОРИТЕ. ЗАПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: www.pojarna.com

В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

  • ОБАДЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО НА НОМЕРА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.
  • ИЗВЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ОТ МЯСТОТО НА ПОЖАРА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА.
  • СЛЕД КАТО СТЕ СЕ ОБАДИЛИ НА 112 ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ, ВОДА, ПЯСЪК, КЛОНИ ИЛИ ТУПАЛКИ САМО, АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ВАС.