На 16-ти декември честваме Световния ден на толерантността. Имам удоволствието да ви представя една малка част от един доста по-дълъг задушевен и зареден с много алтруистична енергия разговор с Вероника и Симона Салачкови, и Моника Кулевска, за които е важно да отбележим още в началото, че дойдоха при мен от името на целия клас, който наскоро напусна гимназията в Рудозем, но остави трайни отпечатъци в сърцата на много малки и пораснали, и е ярък пример за толерантността на новите поколения, които растат на територията на нашата община.

Вероника и Симона Салачкови учат „Водоснабдяване и канализация” в УАСГ в гр. София, а Моника Кулевска е избрала да учи „Право”, защото в тази сфера вижда начин да помага чрез установения закон и ред. Свободното си време момичетата прекарват с приятели, посещават мероприятия и участват в различни дейности в полза на хората.

Те имат амбицията да се върнат в Рудозем с нови знания и умения, които да приложат за едно по-добро бъдеще за хората тук.

Разкажете ни за класа си и с какво се отличавахте?

Защо го правите? Какво Ви мотивира?

Възпитавани сте така или възпитахте това у себе си сами?

Какво е толерантността?

Защо трябва да бъдем толерантни?

Какъв е Вашият призив към обществото ни днес?

Old book of empty pages,close up