Ето и информацията от горепосочения прикачен файл

Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ
обучения за ученици в област Смолян
Кандидатстването става онлайн до 11 октомври и не изисква предишни познания в областта

Смолян, 1 септември 2020 г. – Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че стартира приема за учебната 2020- 2021 година в 110 школи в 33 града в България. Деца и младежи в 4-12 клас ще имат възможност да се обучават в една от общо седем безплатни школи по дигитални науки и разработка на игри в градовете Смолян, Доспат, Девин, Мадан, Рудозем, и Златоград. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 11 октомври и не изисква предишни ИТ познания.
Обученията стартират в началото на ноември и ще се провеждат до юли 2021 г., а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Учениците могат да изберат програма, отговаряща на тяхната възраст и интереси, всяка с продължителност 100 учебни часа.
Смолян – в гр. Смолян предстоят две безплатни школи по разработка на игри и дигитални науки за 8-12 клас Те се реализират със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко Славов, РУО Смолян и с подкрепата на ППМГ „Васил Левски“ и ПГТТ „Христо Ботев“.
Доспат – в гр. Доспат ще се проведе една безплатна школа в областта на дигиталните
технологии за 4-7 клас. Тя се реализира в сътрудничество със СУ „Димитър Благоев“ и
подкрепата на Фондация „Българска Памет“ и „Комак Медикал“.
Девин – Програмата по дигитални науки за 4-7 клас, която ще се проведе в гр. Девин, се
реализира със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко Славов, РУО Смолян и с подкрепата на СУ „Христо Ботев“.
Мадан – в гр. Мадан врати ще отвори една безплатна школа по дигитални науки за 4-7 клас, която се реализира със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко Славов, РУО Смолян и с подкрепата на СУ „Отец Паисий“.
Рудозем – безплатната програма по дигитални науки за 8-12 клас в гр. Рудозем се реализира със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко Славов, РУО Смолян и с подкрепата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Златоград – учениците от 4-7 клас ще могат да вземат участие в безплатна школа по
разработка на игри в Златоград, която се реализира със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко Славов, РУО Смолян и с подкрепата на СУ „Антим I“.

„За да растат подготвени в контекста на съвременния технологичен свят, учениците трябва да усвоят ключови дигитални умения, които ще ги направят успешни сега и за в бъдеще. Пандемията и преминаването на цялата образователна система онлайн през изминалата учебна година само ускориха тази тенденция. Затова сега разширяваме значително мащаба на Училищна Телерик Академия – ще присъстваме за първи път в 33 града, обхващайки 75% от областите в България. Така целим да осигурим достъп на все повече деца от различни населени места до безплатно, модерно ИТ обучение“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Обучения за 8-12 клас
С практическа насоченост и модерни програми, обученията подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация.
– „Разработка на игри“, където се запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и JavaScript и започват да създават интерактивни компютърни игри. (Смолян)
– „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги
управляват. (Смолян, Рудозем)

Обучение за 4-7 клас
Интерактивните обучения, предоставени на разбираем за децата език, развиват логическото мислене, креативността и дигиталните им умения. По-малките ученици могат да избират между:
– „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги
управляват. (Доспат, Девин, Мадан)
– „Разработка на игри“, където се запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и JavaScript и започват да създават интерактивни компютърни игри. (Златоград)
Повече информация за програмите и приемът в тях може да получите по време на безплатния уебинар на Училищна Телерик Академия на 10 септември от 18:30 ч.

Кандидатстване и входен изпит
От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Учениците в 8-12 и 4-7 клас могат да кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 11 октомври. Изпитът включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.

Подготовка за професиите на бъдещето
Интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия развиват логическото мислене и
креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални
компетенции. Придобитите познанията са полезни за всички сфери на развитие и професии, включително и в един от най-перспективните сектори у нас – ИТ. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма. Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.
# # #
За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook
facebook.com/TelerikAcademySchool.
За Училищна Телерик Академия
Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.
От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 12 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.
Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.