УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУДОЗЕМ,
Поздравявам Ви с Вашия професионален празник – 12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление.
139 години ни делят от публикуването в Държавен вестник на първия Закон за общините и градското управление, израз на вярата и упованието на гражданите в грижовно и компетентно управление на обществените дела от отговорни общински политици и образовани служители на народа, които ще посветят знанията и труда си в управлението на своите общини.
От първостепенно значение е отговорността за решенията и действията, която всички ние, служителите в структурата на местното самоуправление, поемаме пред жителите на Община Рудозем. Наша задача е да бъдем ангажирани с разрешаването на проблемите и молбите на населението, а едновременно с това, стимулирайки обществената отговорност, да спомагаме за развитието и просперитета на Община Рудозем.
Въпреки трудните времена, в които се намира човечеството, ние заедно показваме своя професионализъм и способността да работим при необичайни обстоятелства. Благодаря Ви, че освен преките си задължения, чрез всеотдайната си подкрепа, успявате да запазите духа на общността.
Уверен съм, че с общи усилия, взаимна подкрепа и професионализъм, ще допринесем за утвърждаването на авторитета, ролята на местната власт и превръщането на Община Рудозем в още по-приятно място за живеене, с много възможности за развитие, с икономически и социален напредък!
Желая на всички да бъдете здрави, ентусиазирани и винаги толкова отдадени и отговорни в своята работа!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ