МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РУДОЗЕМ И ТАЗИ ГОДИНА НАПОМНЯТ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ?
• ПОСТАВЕТЕ ЕЛХАТА ДАЛЕЧ ОТ ПЕРДЕТА И ДРУГИ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ.
• ГИРЛЯНДИТЕ СЪЩО СА ЕФЕКТНИ И ПО – МАЛКО ОПАСНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ.
• ФОЙЕРВЕРКИТЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО.
• ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ БАТЕРИИ ТРЯБВА ДА СА СТАБИЛНО ЗАКРЕПЕНИ ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕТО ИМ И ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ.
• СКЛАДИРАНИТЕ ГОРИМИ ВЕЩИ И ХАРТИИ НА БАЛКОНА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ, ТЪЙ КАТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПАЛЕНИ ПРИ ПОПАДАНЕ НА ФОЙЕРВЕРКИ, СИГНАЛНИ РАКЕТИ, НЕЗАГАСЕНИ ФАСОВЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ.
• СЪЩОТО ВАЖИ И ЗА СЪДОВЕ С БЕНЗИН, НАФТА, СПИРТ И ДРУГИ ЛЗТ, ОСОБЕНО АКО НЕ СА ДОБРЕ ЗАТВОРЕНИ.
• ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ГОТВАРСКИТЕ И ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ.
• ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГИ НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ ГОРИМИ ПРЕДМЕТИ.
• ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА, ГАЗОВАТА, КЛИМАТИЧНАТА И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ.

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ?
 НЕ ОСТАВЯЙТЕ ЕЛХАТА БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ СЪС ЗАПАЛЕНИ ПО НЕЯ ЛАМПИЧКИ, СВЕЩИ И БЕНГАЛСКИ ОГНЬОВЕ.
 НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БЕЗРАЗБОРНО ФОЙЕРВЕРКИ И БЕНГАЛСКИ ОГНЬОВЕ.
 НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДОМАКИНСКИТЕ УРЕДИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ. НЕ ГИ ПОКРИВАЙТЕ С ДРЕХИ, ХАРТИИ И ДРУГИ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ.
 НЕ РАЗРЕШАВАЙТЕ НА МАЛКИ ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С КИБРИТ, БЕНГАЛСКИ ОГЪН И ФОЙЕРВЕРКИ, А НА ПО – ГОЛЕМИТЕ ОБЯСНЕТЕ КАКВИ СА ОПАСНОСТИТЕ.

В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
• ОБАДЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО НА НОМЕРА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.
• ИЗВЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ОТ МЯСТОТО НА ПОЖАРА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ ЗАСТРАШЕНИ ХОРА.
• ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕТО И ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ, ВОДА ИЛИ ПЯСЪК
САМО, АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ВАС.
• ПОСРЕЩНЕТЕ ПОЖАРНАТА И ИНФОРМИРАЙТЕ ПОЖАРНИКАРИТЕ ЗА ОБСТАНОВКАТА, СЛЕД КОЕТО ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПОЖАРНАТА.