Днес /24.09.2022 г./ реки от хора се спуснаха към Джамията в гр. Рудозем за празненството на 18 деца. Мартин Молллов, Раян Янков, Ерик Аргатски, Даная Малецова, Микаел Хаджиев, Велизар Маджаров, Денис Михтарски, Денис Манафов, Билял Паша, Селиха Кикьова, Севда Кикьова, Селви Кикьов, Хасен Керозов, Деница Чаушева, Велин Караджов, Велизар Исаев, Емо Кондакчиев и Юксел Развански нагостиха роднини и приятели от цялата област по случай техния първи хатим на Свещения Коран.