Обновяват се контейнерите за битови отпадъци на територията на община Рудозем. Вече са пристигнали 78 броя контейнери.