Освен, че днес, 1 април, е  международен ден на хумора и сатирата, също се отбелязва и Международния ден на птиците. А запознати ли сме ние с това какви видове птици населяват рудоземските земи и небеса? За това говорим с инж. Анатолий Елев – директор на горското стопанство Смилян. Той е завършил Лесотехническия университет в София през 2002г. Специализира в горски разсадник в Америка през 2003-2004г. От декември 2004г. започва работа в горското стопанство в Смилян като лесничей и там продължава да се издига до заместник директор и директор. През 2015г. заема длъжността експерт контрольор в Южно централно държавно предприятие, но през 2019г. се завръща на директорския пост в горското стопанство в Смилян.

Какви видове птици се срещат в района на община Рудозем?

На територията на община Рудозем се срещат следните видове редки и застрашени от изчезване птици:

Черен щъркел

Белогръб кълвач

Трипръст кълвач

Пернатонога кукумявка

Осояд

Лещарка

Орел Змияр

Сив кълвач

И птици, които редновно срещаме като излезем в гората и поляните около нея, са свраката, сивата врана гарвана, гугутка кос, сойка, ястреб, папуняк, кукувица, сокол, орел, няколко вида синигери и врабчето глухара, който е рядък за района, и много други. Птици, които се срещат около населените места, най-често са лястовиците, гълъбите и врабчетата.

С какво е свързана работата на горските служители по отношение на птиците?

Работата на горските служители е свързана предимно с опазване на техните местообитания при извеждането на планинарните сечи, като се запазват дървета с разположени гнезда в короните на дърветата и хралупи, както и видимите дупки от кълвач, като същите се обозначават с изрисуван от шаблон кълвач.

Какво е важно да знаем, ако видим птица, изпаднала в беда?
Ако видим изпаднала птица в беда, първо трябва да я пренесем на безопасно място и след това да се обадим на горските служители в района, и на ветеринарната служба за оказване на необходимата помощ.
В днешно време много видове птици са на ръба на изчезването. На какво се дължи това и как можем да го предотвратим?
Изчезването на много видове птици се дължи преди всичко на разрушаването на техните местообитания и на неопазването им от хищническото отношение на някои хора към тях. Използването на препарати за растителна защита води до най-голяма вреда за птиците. Също така птиците имат своите врагове в природата, които изяждат техните малки и яйца, и улавят и птици. Това са бялката, златката, дивата котка, че дори и домашната котка.