Проектът на Народно читалище „Христо Ботев“ в гр. Рудозем беше одобрен по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2022 г. Това ще зареди фонда на градската библиотека с 96 нови книги.